Milieu-onderzoek als basis voor een gezonde leefomgeving

Als onderneming opereer je niet in een vacuüm, de aanwezigheid van een (industrieel) bedrijf betekent in meer of mindere mate een impact op de omgeving. Hierbij dienen ondernemingen de regelgeving van lokale overheden na te leven alsook hun eigen processen te optimaliseren. In dit kader treedt LOVAP op als betrouwbare partner voor omgevingsanalyses van bedrijven. Ook voor particulieren is er een mogelijkheid om onze expertise in te schakelen.

Wij behandelen alle analytische vragen op een hoogst precieze manier om te komen tot kwalitatieve en betrouwbare resultaten. We denken mee en verlenen advies op maat van de sector of industrie.

Ontdek onze domeinen

Onze activiteiten situeren zich in diverse domeinen en vinden plaats in het kader van verplichtingen opgelegd door de overheid of procesopvolging door het bedrijf zelf. Vaak zijn ze bedoeld om proactief in te spelen op een (potentiële) milieuproblematiek zoals lozingsproblemen, te hoge emissiegehaltes, etc.