Monsterafname en analyse

Controle van het drinkwater:

  • Putwater volgens het KB 14/01/2002.
  • Leidingwater volgens de richtlijnen van het FAVV
  • Mineraal en bronwater volgens het KB 15/12/2003

Controle van afvalwater – peilputwater – grondwater:

  • Meetcampagnes afvalwater: debiets- en tijdsproportionele bemonsteringen voor de bepaling van het aantal vervuilingseenheden (BZV, CZV, zwevende stoffen, totaal stikstof, totaal fosfor, zware metalen)
  • Erkende tegencontroles bij officiële staalnames door LNE
  • Analyse in het kader van meetverplichtingen (VLAREM)

Controle van drinkwater – koeltorenwater – proces-waters:

  • Opsporen van Legionella