LOVAP spoort nu ook PFAS op in voedingswaren.

Per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) zijn een groep gefluoreerde koolwaterstoffen die vanwege hun water-, vuil- en vetafstotende eigenschappen in verschillende producten gebruikt worden zoals textiel, cosmetica, papier en kookgerei. Deze stoffen zijn persistent en moeilijk afbreekbaar, waardoor ze zich kunnen ophopen in het milieu en daardoor in de voedingsketen terecht kunnen komen.

Bovendien kunnen deze stoffen verder accumuleren in het menselijk lichaam en gezondheidsrisico's met zich meebrengen.  De  gezondheidsrisico's van PFAS werden onderzocht door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) waarbij richtlijnen voor normering werden voorgesteld. Momenteel zijn er nog geen Europese normen vastgelegd.