Bodemonderzoeken en/of technische verslaggeving

Als erkend bodemsaneringsdeskundige type I staan wij in voor de uitvoering van oriënterende bodemonderzoeken volgens de OVAM-voorschriften en dit in onderstaande gevallen:

  • Overdracht van terreinen of bij bepaalde huurovereenkomsten
  • Stopzetting van ingedeelde activiteiten
  • Sluiting van ingedeelde inrichtingen
  • Bedrijven die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken (periodieke controle).


Technische verslagen kunnen ook opgesteld worden voor grondverzet (verplicht vanaf 250 m3); LOVAP is hiervoor aangesloten bij de grondbank.